2012-Års Polishund är Kalle Allatalo med kriminalsökhunden Jebas Puck.